2019-10-25 05:00Pressmeddelande

MHRF växer i både bredd och antal

Sedan stämman i oktober har MHRF vuxit och består nu av 180 klubbar som tillsammans engagerar 103 336 medlemmar.

Kurt Sjöberg är nöjd efter stämman som sammanfattar sitt första år som Motorhistoriska Riksförbundets ordförande.
– Det är glädjande att förbundet fortsätter att växa, säger han. Jag vill hälsa Hallands Motorentusiaster och Indigoklubben (se presentation nedan) och deras medlemmar varmt välkomna till MHRF!


Styrelsen består av samma personer som i fjol med skillnaden att Per Petersson nu är vice ordförande istället för Bent Fridholm. Styrelse och kansli ska under det nya verksamhetsåret följa upp och arbeta för förändringar gällande bland andra:

- Tillämpning av Transportstyrelsens/TS föreskrift om tävling och uppvisning med motorfordon på väg som trädde i kraft 2018.

- End of life-direktivet, ELV (nytt EU-regelverk om skrotbilshantering).

- TS beslut om att lämna tillbaka originalhandlingar med ett fordonshistoriskt värde tio år efter att historiska fordon registrerats.
 
- TS återkommande krav på registreringsbevis i original i samband med ursprungskontroll

Sista punkten framhölls speciellt under stämman då denna utmaning ger såväl fordonsägare som MHRFs kansli extra stor arbetsbörda.

 

Läs mer på: https://mhrf.se/forbundsstamma_2019.

 


Om Motorhistoriska Riksförbundet

Motorhistoriska Riksförbundet företräder den fordonshistoriska rörelsen i Sverige och arbetar med bevakning av politiska frågor, kontakter med myndigheter och organisationer samt rådgivning och information.