2024-03-19 05:55Pressmeddelande

Motorkulturbild – den fordonshistoriska bilddatabasen

En leveransbild av en Ford T från ca 1925, svenskbyggd pickup på personbilschassi.Ett exempel på vad som finns att hitta i den fordonshistoriska bilddatabasen Motorkulturbild: en leveransbild av en Ford T från ca 1925, svenskbyggd pickup på personbilschassi.

Den 19 mars får den som gillar gamla bilder på historiska fordon mycket att göra när Motorkulturbild, Motorhistoriska Riksförbundets fordonshistoriska bilddatabas, har premiär! Databasen har kommit till stånd med stöd av kulturarvsbidrag från Riksantikvarieämbetet. Bakom arbetet står förbundets arkivkommitté inom ramen för Svenskt Motorhistoriskt Arkiv i samverkan med IT-leverantören SoftAgent AB.

2 000 inskannade foton

Cirka 2 000 inskannade foton, som donerats till arkivet, kommer inledningsvis att finnas tillgängliga. Dessa kommer från olika samlingar som i sin tur består av foton från många olika fotografer. Störst är bidragen från Björn-Eric Lindh, Tom Brahmer, Göran Kallberg och Stig Nybergs samlingar. Personbilar dominerar, men även lastbilar, bussar och motorcyklar finns att hitta. Hälften av fotona är tagna före 1940, och de senare visar ofta redan då gamla fordon. Ett undantag är tävlingsbilder från 1940–1950-talen med många unika internationella tävlingsbilar på besök i Sverige. Den fordonshistoriska rörelsens tidiga historia finns också med genom ett evenemang arrangerat av Stockholms MG-klubb i mitten av 1950-talet.

Databasen kommer att fyllas efterhand som fler foton skannas. Som besökare finns möjlighet att, direkt via databasen, bidra med information om bilderna.

– Motorkulturbild är ett perfekt medium för att förmedla de värdefulla historiska fordonsbilder vi förvarar i Svenskt Motorhistoriskt Arkiv med tanke på att originalen är ömtåliga och svårhanterliga, säger Per Dahl, ordförande i kommittén för Svenskt Motorhistoriskt Arkiv som ser fram emot att få mycket återkoppling från användarna.

Länkar

Läs mer om Motorkulturbild (med tillgång till fordonhistorisk terminologi för databaser): https://mhrf.se/kulturarvet/svenskt-motorhistoriskt-arkiv/motorkulturbild-fordonshistorisk-bilddatabas/

Direktlänk till Motorkulturbild: https://motorkulturbild.mhrf.se/mhrf/


Om Motorhistoriska Riksförbundet

För gårdagens fordon på morgondagens vägar. Motorhistoriska Riksförbundet företräder den fordonshistoriska rörelsen i Sverige och arbetar med bevakning av politiska frågor, kontakter med myndigheter och organisationer samt rådgivning och information. MHRF engagerar över 100 000 medlemmar i 200 klubbar för målet att vårt fordonshistoriska kulturarv kan användas, bevaras och utvecklas.


Kontaktpersoner

Malin Erlfeldt
Presskontakt/Sakkunnig inom kulturarvsfrågor MHRF
Malin Erlfeldt