2022-08-19 10:28Pressmeddelande

Valet 2022 – så här tycker partierna om historiska fordon

Riksdagspartierna svarar på Motorhistoriska Riksförbundets frågor inför valet 2022.Riksdagspartierna svarar på Motorhistoriska Riksförbundets frågor inför valet 2022.

Inför årets riksdagsval har MHRF ställt fem frågor till riksdagspartierna. I svaren råder det stor samstämmighet bland partierna om att de historiska fordonen är ett viktigt inslag som ska bevaras och användas och de vill därför främja det rörliga kulturarvets förutsättningar och civilsamhällets engagemang.

Motorhistoriska Riksförbundet har under de senaste valen kunnat konstatera, genom dialog med riksdagspolitikerna, partierna och i de motioner som varje år lämnats in under den allmänna motionstiden, att våra folkvalda värdesätter historiska fordon. Valåret 2022 utgör inget undantag och bekräftar en genomgående konsekvent linje hos partierna i sak.

Årets frågor MHRF ställde avsåg riksdagspartiernas syn på:

  • framtida tillgång på flytande drivmedel,
  • lagstiftning och regleringsbrev som ålägger myndigheter att ta hänsyn till det rörliga kulturarvet och,
  • specifik i avvägning mellan kulturarv och miljö samt,
  • myndigheter tillämpning om tävling och uppvisning på väg.
 
MHRF ställer även en öppen fråga

Även en öppen fråga ställdes om hur partierna avser att medverka till att den transporthistoriska folkrörelsen kan:

  • fortsatt skapa extra livskvalitet för människor i alla åldrar,
  • slippa onödig administration och ekonomiska pålagor samt,
  • ges fortsatt goda möjligheter att bevara, använda och utveckla detta historiska kulturarv?

– Vi kan konstatera att partiernas svar och agerande över tid visar stort engagemang i de frågor som vi driver, sammanfattar MHRFs förbundsordförande Kurt Sjöberg. Man säger faktiskt ett unisont JA till alla våra kärnfrågor om drivmedel, myndigheternas agerande, hänsynstagande, underlättande och att våra historiska fordon är värda att bevaras och användas.

Kurt Sjöberg frågar sig om det finns något annat intresseområde där partierna är så överväldigande positiva och överens;

– MHRFs devis För gårdagens fordon på framtidens vägar verkar också vara partiernas, men nu gäller det för partierna att se till att deras svar omvandlas till konkret politik! Förbundets mer än 100 000 enskilda medlemmar, liksom övriga i inom denna stora folkrörelse i Sverige, ser fram emot detta med spänning stora förhoppningar.


Riksdagspartiernas svar i sin helhet finns att hitta här.

(https://mhrf.se/nyheter/valet-2022-sa-har-tycker-partierna-om-historiska-fordon/).

 Om Motorhistoriska Riksförbundet

För gårdagens fordon på morgondagens vägar. Motorhistoriska Riksförbundet företräder den fordonshistoriska rörelsen i Sverige och arbetar med bevakning av politiska frågor, kontakter med myndigheter och organisationer samt rådgivning och information. MHRF engagerar över 100 000 medlemmar i 200 klubbar för målet att vårt fordonshistoriska kulturarv kan användas, bevaras och utvecklas.


Kontaktpersoner

Malin Erlfeldt
Presskontakt/Sakkunnig inom kulturarvsfrågor MHRF
Malin Erlfeldt
Kurt Sjöberg
Förbundsordförande MHRF
Kurt Sjöberg