Vägval under 50 år för Motorhistoriska Riksförbundet

Boken har delats ut till medlemsklubbar, politiker, samarbetspartners och andra och beskriver förbundets verksamhet under dessa 50 år. Den innehåller också många berättelser från klubbar och enskilda som varit med under resans gång. Dessutom har ett antal tunga politiker bidragit med sina tankar om den fordonshistoriska rörelsen, MHRF och sina inspel i fordonshistoriska frågor. Tillsammans ger detta oss en bred och heltäckande bild av de år som gått. Beställ boken via kansli@mhrf.se eller ring 08-30 28 01. Nöjer du dig med att läsa boken på din skärm hittar du en digital version här: https://mhrf.se/50