2020-06-02 12:17Pressmeddelande

Fem utmaningar för det rullande kulturarvet

Rullande kulturarv samlat i Visby. Foto: Stig Hammarstedt/MHRFRullande kulturarv samlat i Visby. Foto: Stig Hammarstedt/MHRF

MHRFs myndighetsråd har tagit fram fem ställningstaganden i frågor som förbundet betraktar som särskilt viktiga att driva när det gäller bevarandet och användandet av det rullande kulturarvet i Sverige.

Sedan starten 1969 har Motorhistoriska Riksförbundet verkat för att förbättra förutsättningarna för bevarandet och användandet av det rullande kulturarvet. Till det rullande kulturarvet räknas fordon som är 30 år och äldre.

Under årens lopp har MHRFs arbete burit frukt, bland annat genom undantag från kontrollbesiktning och fordonsskatt för historiska fordon. För att nämna några exempel.


Fortfarande finns det stora utmaningar för den fordonshistoriska rörelsen.
– Vårt myndighetsråd har tagit fram fem ställningstaganden i frågor som MHRF just nu betraktar som särskilt viktiga att driva när det gäller bevarandet och användandet av det rullande kulturarvet i Sverige, förklarar förbundsordförande Kurt Sjöberg som själv ingår i Myndighetsrådet.

 1. 1. Framtida fossilfria flytande bränslen för gårdagens fordon
  – Historiska fordon ska vid bränsleomställningen fortsatt kunna brukas utan, eller med endast smärre, tekniska förändringar.
 1. 2. Bevarande och användande av det rullande kulturarvet
  – När myndigheter fattar beslut som rör historiska fordon ska bevarandet och användningen av dessa beaktas.
 1. 3. Ursprungskontroll. Ansökan om ursprungskontroll för historiska fordon
  – En ansökan om ursprungskontroll för historiska fordon där registreringshandling eller tullhandling saknas ska godkännas om fordonet, komplett, helt eller delvis demonterat, funnits i Sverige i minst 20 år.
 1. 4. Gränsöverskridande transporter. Export och import av historiska fordon och fordon av intresse för samlare samt delar till sådana fordon
  – Export och import av historiska fordon, fordon av intresse för samlare och delar till dessa oavsett skick och funktion, ska ej omfattas av EUs avfalls- och transportregler.
 1. 5. Registrering och teknisk identifiering
  – Vid registreringsbesiktning ska ett historiskt fordon vars identitetsmärkning är skadat eller saknas godkännas om fordonet ändå säkert kan identifieras.
  – Kraven på historiska fordons utrustning och beskaffenhet ska vid registreringsbesiktning vara de som gällde vid tillverkningstillfället och styras av rätt tillämpad ursprungskategori.


Mer om Myndighetsrådet
finns att läsa här.Om Motorhistoriska Riksförbundet

För gårdagens fordon på morgondagens vägar. Motorhistoriska Riksförbundet företräder den fordonshistoriska rörelsen i Sverige och arbetar med bevakning av politiska frågor, kontakter med myndigheter och organisationer samt rådgivning och information. MHRF engagerar över 100 000 medlemmar i 200 klubbar för målet att vårt fordonshistoriska kulturarv kan användas, bevaras och utvecklas.


Kontaktpersoner

Malin Erlfeldt
Presskontakt/Sakkunnig inom kulturarvsfrågor MHRF
Malin Erlfeldt