2024-04-12 11:54Pressmeddelande

Riksdagspartierna om föreslagna ELV-förordningen inför EU-valet

Många ägare riskerar att drabbas av att bli fråntagna sitt ägande om deras fordon klassas som skrot – utan ersättning!EUs ELV-förordning hotar rullande kulturarv, MHRF varnar för att detta kan bli slutet för fordonshobbyn.

Motorhistoriska Riksförbundet har inför EU-valet den 9 juni frågat riksdagspartierna hur de ställer sig till EU-kommissionens förslag till en ny ELV-förordning som presenterades i juli 2023. De fem frågorna har ställts mot bakgrund av att delar i förslaget bland annat åsidosätter den grundlagsskyddade äganderätten.

– Svaren från partierna visar på ett tydligt stöd för den fordonshistoriska rörelsen roll i det svenska samhället och förutsättningarna för bevarandet av fordonen, sammanfattar Jan Tägt, sakkunnig inom fordon och regelverk på Motorhistoriska Riksförbundet. Stödet går även längre än så då partierna önskar värna även andra fordonsgrupper, till exempel fordon inom motorsporten.

I svaren lyfts den fordonshistoriska folkrörelsens psykosociala betydelse fram med aktiviteter som samlar människor över generationsgränserna och dess betydelse för bland annat besöksnäringen, arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt. Partierna tydliggör även vikten av det egna engagemanget i Europaparlamentet och den svenska regeringens viktiga roll i Europarådet.

– Det handlar om att värna den unika svenska fordonshobbyn och undvika de oönskade effekterna i förslaget, säger MHRFs sakkunnige.

Några partier emot förslaget i sin helhet

Även om det för den fordonshistoriska rörelsen handlar om brister i delar av förslaget går några partier emot förslaget i sin helhet. Några önskar generella regler som ska tillämpas av alla medlemsstater, utan beaktande av enskilda nationers kulturella särart, medan andra anser att nationell särart måste ges utrymme i en kommande förordning.

Partierna anser att detaljregleringen avseende försäljning av begagnade reservdelar och fordonskomponenter går för långt och därmed leder till negativa effekter för fordonshobbyn som helhet och att denna därför bör undantas. Motsvarande synpunkter framförs kring detaljreglering vid försäljning av fordon där äganderätten lyfts som en viktig motpol och krav på en ändamålsenlig och proportionell hantering.

Alla partier vill skydda fordonshistoriska kulturarvet

– Samtliga partier vill skydda det fordonshistoriska kulturarvet från negativa effekter och ser det som en viktig och värdefull del av det svenska kulturarvet och kulturyttrandet. ELV-förordningen ska inte hindra entusiaster att bevara det fordonshistoriska kulturarvet. Partierna vill värna och slå vakt om den svenska fordonshistoriska folkrörelsen och bidra till att stärka civilsamhället utveckling lokalt.

 

Riksdagspartierna har fått följande frågor:

  • hur de vill verka för att den transparenta definitionen av historiska fordon i Sverige ska undantas
  • hur de ställer sig till kravet på att säljare ska redogöra för begagnade delars ursprung
  • hur de ser på kravet att ägarbyten ska granskas
  • vilket värde de ser i det fordonshistoriska kulturarvet
  • vilken roll de anser att engagemanget i den fordonshistoriska folkrörelsen spelar i det svenska samhället.

Svaren finns samlade här: https://mhrf.se/nyheter/riksdagspartierna-om-elv-infor-eu-valet/Om Motorhistoriska Riksförbundet

För gårdagens fordon på morgondagens vägar. Motorhistoriska Riksförbundet företräder den fordonshistoriska rörelsen i Sverige och arbetar med bevakning av politiska frågor, kontakter med myndigheter och organisationer samt rådgivning och information. MHRF engagerar över 100 000 medlemmar i 200 klubbar för målet att vårt fordonshistoriska kulturarv kan användas, bevaras och utvecklas.


Kontaktpersoner

Malin Erlfeldt
Presskontakt/Sakkunnig inom kulturarvsfrågor MHRF
Malin Erlfeldt