2020-10-27 09:33Pressmeddelande

Ägare av historiskt fordon? Hög tid att svara på FIVAs enkät!

MHRFs förbundsordförande Kurt Sjöberg har svarat på två FIVA-enkäter, en i egenskap av styrelseledamot i Automobilhistoriska Klubben och en som ägare till bland annat denna Packard Super Eight från 1940.
Fotograf: Göran SchüsselederMHRFs förbundsordförande Kurt Sjöberg har svarat på två FIVA-enkäter, en i egenskap av styrelseledamot i Automobilhistoriska Klubben och en som ägare till bland annat denna Packard Super Eight från 1940. Fotograf: Göran Schüsseleder

Motorhistoriska Riksförbundet uppmanar Sveriges ägare av fordon som är 20 år och äldre att svara på FIVAs världsomspännande enkät senast den 31 oktober. Antalet svar kan vara avgörande om gårdagens fordon kommer kunna köras även på morgondagens vägar.

FIVA, världsorganisationen för den fordonshistoriska rörelsen, har under hösten gått ut med en enkät som genomförs i över 70 länder på 15 språk med hjälp av deras nationella medlemsorganisationer. Motorhistoriska Riksförbundet, som engagerar över 100 000 medlemmar i 200 klubbar, är Sveriges företrädare.

– Syftet är att få en så bra bild som möjligt av hur de historiska fordonen används, förklarar MHRFs förbundsordförande Kurt Sjöberg. Vidare ges fordonsägarna en ovanlig möjlighet att få dela med sig av sina synpunkter i ett internationellt sammanhang.

Första gången en liknande enkät gjordes var 2014 då Sverige hade en hög delaktighet med närmare 3 000 inkomna svar. Kurt Sjöberg vill se fler denna gång.

– Den fordonshistoriska rörelsen är en av Sveriges största folkrörelser varför det är viktigt att den också syns, säger MHRFs förbundsordförande och uppmanar alla fordonsentusiaster att svara. Oavsett om man kör ett äldre eller nyare historiskt fordon – original eller ombyggt – kommer resultatet av denna enkät ha stor betydelse när vi som företräder den fordonshistoriska rörelsen ska möta beslutsfattarna för att vi alla ska kunna köra gårdagens fordon även på morgondagens vägar.


FIVAs enkät riktar sig till ägare av fordon som är 20 år och äldre och kan besvaras till och med lördagen den 31 oktober. Senaste mätningen visar att Sverige bidragit med drygt 2 400 svar. Att svara tar högst en kvart och utöver den viktiga insatsen för rörelsen kan alla som deltar vinna en fin schweizisk klocka från FIVA.

FIVAs enkät hittas på fiva.org/en/fiva-survey. För mer information besök mhrf.se/fiva_enkat_2020. Här finns även en länk till enkäten som vänder sig till fordonsklubbar.

– Det är viktigt att även så många klubbar som möjligt svarar – även de som inte är MHRF-anslutna – för att visa upp storleken och bredden på den svenska fordonshobbyn! påminner Kurt Sjöberg.

Svarsfrekvens per capita

Senaste inkomna siffrorna gällande antal svar från samtliga 70 deltagande länderna är från den 19 oktober. Det totala antalet inkomna svar var då 31 883.

  1   Frankrike              7 635

  2   Belgien                 4 716

  3   Tyskland               3 058

  4   Nederländerna    2 507

  5   Sverige                 2 414

  7   Danmark             1 309

11   Norge                     540

12   Finland                   512

Källa: FIVAOm Motorhistoriska Riksförbundet

För gårdagens fordon på morgondagens vägar. Motorhistoriska Riksförbundet företräder den fordonshistoriska rörelsen i Sverige och arbetar med bevakning av politiska frågor, kontakter med myndigheter och organisationer samt rådgivning och information. MHRF engagerar över 100 000 medlemmar i 200 klubbar för målet att vårt fordonshistoriska kulturarv kan användas, bevaras och utvecklas.


Kontaktpersoner

Malin Erlfeldt
Presskontakt/Sakkunnig inom kulturarvsfrågor MHRF
Malin Erlfeldt
Kurt Sjöberg
Förbundsordförande MHRF
Kurt Sjöberg