2020-09-30 10:47Pressmeddelande

Gårdagens fordon även på morgondagens vägar?

https://mhrf.se/fiva_enkat_2020_infoaffischMotorhistoriska Riksförbundet uppmanar Sveriges ägare av historiska fordon att svara på FIVAs världsomspännande enkät före den sista oktober.

Motorhistoriska Riksförbundet uppmanar Sveriges ägare av historiska fordon att svara på en världsomspännande enkät.
– Antalet svar har stor betydelse för om det rullande kulturarvet fortsatt kan framföras och visas upp på våra vägar, betonar förbundsordförande Kurt Sjöberg.

De historiska fordonen är ett uppskattat inslag i trafiken och utgör ett rullande museum som i första hand förvaltas och vårdas av ideella krafter hemma i garagen, inte bara inför nästa åksäsong utan även till glädje för kommande generationer. Det är dessa entusiaster som FIVA, världsorganisationen för den fordonshistoriska rörelsen, vill nå med sin enkät som genomförs i 71 länder på 15 språk genom deras nationella medlemsorganisationer, däribland Motorhistoriska Riksförbundet för Sverige.

Att så många som möjligt deltar kan vara avgörande för den fordonshistoriska rörelsen.
– Det kommer ständigt nya regler som riskerar att begränsa användandet av våra historiska fordon. Vi har en ständig dialog med både myndigheter och folkvalda, förklarar MHRFs förbundsordförande Kurt Sjöberg. Därför är det viktigt med ett högt deltagande för att få ett så bra underlag som möjligt inför dessa samtal för att gårdagens fordon även fortsättningsvis ska få framföras på framtidens vägar.

Svarsfrekvensen bland de svenska ägarna av historiska fordon, det vill säga fordon 20 år och äldre, är fortsatt hög. I all fall sett per capita. Senaste mätningen visar att över 1 300 svarat på FIVA-enkäten vilket resulterar i en sjätte plats för Sverige följt av Danmark på sjunde med knappt 1 000 svar. Norge och Finland hittas på elfte respektive tolfte plats. På topp Frankrike med drygt 6 300 svar.
– Med tanke på att engagemanget för historiska fordon är en av Sveriges stora folkrörelser hoppas jag att det även visar sig i antalet som svarar på enkäten, säger Kurt Sjöberg.

 

FIVAs enkät kan besvaras till och med den 31 oktober. Att svara tar högst en kvart och utöver den viktiga insatsen för rörelsen kan alla som deltar vinna en fin schweizisk klocka från FIVA.

FIVAs enkät hittas på fiva.org/en/fiva-survey. För mer information besök mhrf.se/fiva_enkat_2020.Om Motorhistoriska Riksförbundet

För gårdagens fordon på morgondagens vägar. Motorhistoriska Riksförbundet företräder den fordonshistoriska rörelsen i Sverige och arbetar med bevakning av politiska frågor, kontakter med myndigheter och organisationer samt rådgivning och information. MHRF engagerar över 100 000 medlemmar i 200 klubbar för målet att vårt fordonshistoriska kulturarv kan användas, bevaras och utvecklas.


Kontaktpersoner

Malin Erlfeldt
Presskontakt/Sakkunnig inom kulturarvsfrågor MHRF
Malin Erlfeldt